Dags för ny VA-ledning i Östra Ljungby

Publicerad: 2017-09-29

Måndagen den 9 oktober påbörjar Klippans kommun arbetet med att lägga en ny vattenledning vid Byvägen i Östra Ljungby.

VA-ledningen kommer att säkra vattenförsörjningen till Stidsvig.