Spolning av ledningar Färingtofta och Tornsborg

Publicerad: 2019-03-19

Med start 19 mars påbörjas arbetet med att spola vattenledningarna i Färingtofta och Tornsborg.

Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten.

Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Detta är inte farligt.