Spolning av ledningar i Klippan

Publicerad: 2019-05-27

Med start 27 maj påbörjas arbetet med att underhållsspola vattenledningarna i Klippan.

Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten.

Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Detta är inte farligt.