Spolning av ledningar i Östra Ljungby

Publicerad: 2019-03-15

Med start fredagen den 15 mars påbörjas arbetet med att spola vattenledningarna i Östra Ljungby. Arbetet är klart den 18 mars.

Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten.

Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Detta är inte farligt.