Spolning av ledningar i Stidsvig

Publicerad: 2019-06-11

Med start 11 juni påbörjas arbetet med att underhållsspola vattenledningarna i Stidsvig.

Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten.

Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Detta är inte farligt.