Spolningsarbete av ledningarna i kommunen

Publicerad: 2019-09-09

Med start 9 september påbörjas arbetet med att underhållsspola vattenledningarna i kommunen. Arbetet kommer pågå i två veckor framåt.

Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten.

Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Detta är inte farligt.