Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi föryngrar och underhåller parkområde

Parkområdet i korsningen av Storgatan och Apoteksgatan är arbetsplats för medarbetare på gatu- och parkavdelningen.

Området som under en tid sett relativt risigt ut ska underhållas, föryngras och bli trivsammare.

Arbetet drog igång i slutet av februari och i första fasen kommer en hel del träd att fällas. Parkområdet kan då se lite kalt ut men ska iordningsställas allt eftersom och nya träd ska planteras.

Publicerat: 2017-03-10

<<Tillbaka