Upprättande av lägenheter bredvid kapellet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Upprättande av lägenheter bredvid kapellet

Just nu bereds byggnationen av 20 lägenheter vid Kapellet i Klippan, i närheten av Vedbyvägen 40. För närvarande dras vatten och avloppsledningar fram och markarbeten görs inför byggnation av lägenheterna.

Lägenheterna byggs av Acrinova och hyrs sedan av Klippans kommun under 6 år. Lägenheterna hyrs ut i andra hand och sedan finns möjlighet för kommunen att köpa lägenheterna för att fortsätta hyra ut dem.

Byggnationen är ett led i kommunens arbete med bostadsförsörjning och kommer att användas utifrån de behov som finns. Lägenheterna kan bland annat komma att användas för nyanlända personer som kommunen ska hjälpa med bostad enligt bosättningslagen. Beslut om detta fattades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 15/6 2016.

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan avseende användningen av resten av området.