Vatten och avlopp

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Felanmälan gator, vatten och avsloppsledningar:
Jornummer 0435-103 10

Söderåsens Miljöförbund
Telefon: 0435-78 24 70
Epost: info@soderasensmiljoforbund.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

 

Kontakta kundtjänst under kontorstid.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avläsning av vattenmätare
Du kan lämna in din aktuella vattenmätareställning via kommunens e-tjänst.

VA-avgifter för år 2018PDF (pdf, 88.9 kB)

VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen arbetar med drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu- och parkavdelningen för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

Leveranssäkerhet och kvalité
I dagens samhälle är vattenförsörjning och avlopp en av de viktigaste delarna i den tekniska servicen. När vi vrider på kranen ska vattnet komma genast och hålla en hög kvalité. Vattnet klassas som ett livsmedel.

När vi spolar i toaletten ska avloppsvattnet snabbt ledas bort för att renas på ett så effektivt sätt att miljön inte påverkas negativt. För att lyckas med ett sådant företag, krävs resurser i personal och inte minst i kunskaper. Om något skulle inträffa i dricksvattenförsörjningen till samhället, måste personalen snabbt vara på plats och lokalisera skadan. VA-verken har ett väl utbyggt larmsystem både vad gäller dricksvatten och avloppsvatten. Problem upptäcks och rättas till många gånger långt innan konsumenten märker av problemet.

Kommunen har krav på sig att hålla konsumenterna med dricksvatten av hög kvalitet, enligt lagen.

Enskilda brunnar
Dricksvatten från egna brunnar ska ha godtagbar kvalitet, både vad gäller bakterier och fysikaliska och kemiska parametrar. För mer information om provtagning av dricksvatten se Söderåsens Miljöförbunds hemsida.länk till annan webbplats