Bygga, Bo & Miljö

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Fastigheter
  E-tjänst

Blanketter

Mer information

Småhustomt - anmälan

E-tjänst

Pdflänk till annan webbplats

Info

Anmälan om installation och/eller ändring av eldstad och rökkanal

E-tjänstPdflänk till annan webbplatsInfo

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats

Pdflänk till annan webbplats


Bygglov, rivningslov, marklov, och anmälan om kontrollansvarig

E-tjänstPdflänk till annan webbplatsInfo

Slutanmälan

E-tjänst

Pdflänk till annan webbplats


Lägenhetsnummer till tvåbostadshus

 

PdfPDF (pdf, 1.5 MB)Info

Lägenhetsnummer till flerbostadshus

 

PdfPDF (pdf, 1.8 MB)Info

Medgivande från grannar

 

PdfPDF (pdf, 71.5 kB)

 

Medgivande information om privat småhustomt

 

PdfPDF (pdf, 79.9 kB)

 

Planbesked

 

PdfPDF (pdf, 1.5 MB)

 

Strandskyddsdispens - ansökan

 

PdfPDF (pdf, 152.5 kB)

 

Ovårdad tomt/fastighet -anmälan

E-tjänst  

Dispens för egensotning


PdfPDF (pdf, 1.7 MB)

Info

 

Vattenanläggning

Avläsning av vattenmätare

E-tjänstlänk till annan webbplats

 

VA-abonnemang - ägarbyte

E-tjänstlänk till annan webbplats

Pdflänk till annan webbplats

Servisanmälan

E-tjänstlänk till annan webbplats

Pdflänk till annan webbplats