Klippans logotype

Trafik & Infrastruktur

Vi erbjuder möjligheten att kommunicera tjänsterna nedan via både e-tjänst och blankett.

Ansökan och anmälan
 E-tjänstBlankett

Ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag -
Ansökningstiden för 2017 har gått ut

E-tjänst


Ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag -
Ansökningstiden för 2017 har gått ut

E-tjänst


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

E-tjänst


BilagaPDF (pdf, 952.2 kB)

Anmälan om skrotbil

E-tjänst


 

Grävning och schaktning

Asfaltering- beställning

E-tjänstPdflänk till annan webbplats

Grävningstillstånd på kommunal mark- ansökan

E-tjänst


Trafikanordningsplan- ansökan

E-tjänstPdflänk till annan webbplats

 

Senast uppdaterad: 2017-05-24
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se