Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

 

Solslätt/Badvägen

planområde

Samråd
Klippan växer och behovet av bostäder och förskolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjligöra en ny förskola med upp till 8 avdelningar. Planen överensstämmer med översiktsplanen.

Du kan ta del av planförslaget här:

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 426.3 kB)

BullerberäkningPDF (pdf, 669.1 kB)

Eller på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2017-05-26 till 2017-06-16.

Samrådsmöte kommer att hållas i Snyggatorpskolans aula torsdag 8 juni klockan 18.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 16 juni till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Planen behandlas enligt reglerna om utökat planförfarande.
Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.

 

Valhalla 14

Planområd

Samråd
Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjligöra skolverksamhet. Pågående centrumverksamhet skall också särkerställas. Då planen innehåller skoländamål bedöms den vara av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med ett Utökat förfarande. Planen överensstämmer med översiktsplanen

Du han ta del av planförslaget här:

eller på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2017-05-22 till 2017-06-09

Ett samrådsmöte hölls på Klippans Kulturcenter, Östra Teatergatan 7 onsdag 31 maj klockan 18.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 9 juni till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se