Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor. 

 

 

Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl.

Detaljplan Övarp 4:3

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer vi inte hålla ett traditionellt samrådsmöte. Samrådsförslaget presenteras istället i ett videoklipp.
Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se.

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 783 kB)
Strategisk miljöbedömningPDF (pdf, 3.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 879.8 kB)
Dagvattenutredning, bilaga 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Dagvattenutredning, bilaga 2PDF (pdf, 175.1 kB)

 

 Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 23 juni till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

 Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se.

 

 

Detaljplan för del av Klippan 3:145,

Bostäder vid Älvdalen

Samråd har hållits och skyfallsutredning pågår