Valhalla 14

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planområd

Samråd
Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjligöra skolverksamhet. Pågående centrumverksamhet skall också särkerställas. Då planen innehåller skoländamål bedöms den vara av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med ett Utökat förfarande. Planen överensstämmer med översiktsplanen

Du han ta del av planförslaget här:

eller på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2017-05-22 till 2017-06-09

Ett samrådsmöte hölls på Klippans Kulturcenter, Östra Teatergatan 7 onsdag 31 maj klockan 18.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 9 juni till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se