Kommunalrådets nyhetsbrev

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kommunalråd
Kerstin Persson
Telefon: 0435-281 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Julhälsning från kommunalrådet

2017 har nu kommit till sitt slut. När året ligger orört framför en, känns det som att det är en evighet, men så helst plötsligt är det slut. Vi människor lever mycket i nuet (vilket är gott och väl), men att arbeta politiskt innebär väldigt mycket planering. De flesta ärenden vi har att ta ställning till är sådant som vi får god tid att sätta oss in i, men ibland dyker det upp sådant som kräver omedelbar hantering.

Det som vi har ordentlig framförhållning i är budgetprocessen. Direkt i januari börjar processen med 2019 års budget. När sedan alla nämnder och förvaltningar har fått med sina önskemål och alla prioriteringar har gjorts, ska det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i juni. Mycket av det som vi fastställer ligger sedan fast, men några mindre justeringar kan komma att göras eftersom oförutsedda händelser faktiskt kan påverka den lagda budgeten. Så med detta sagt är det verkligen en spännande process att vara delaktig i.
Det gäller att kommunens tjänstepersoner presenterar väl underbyggda underlag, att vi politiker är väl pålästa, att vi vid behov har inhämtat synpunkter från dem som kan vara berörda och att vi har mod och kraft att enas i kloka beslut. Alltså mycket som ska stämma.

I detta sammanhang vill jag rikta ett varmt tack till alla kommunanställda som dagligen ser till att allt arbete löper på så friktionsfritt som möjligt. Ca: 1500 tillsvidareanställda personer som arbetar för att vi som bor och verkar i kommunen, ska vara trygga i att det som vi betalar skatt för fungerar. Jag vill även tacka alla er som faktiskt hör av sig till oss, antingen till politiker eller till tjänstepersoner, med klagomål eller synpunkter. Det är bra för vår organisation att bli granskad för då kan vi bli ännu bättre. I en så här stor verksamhet är det såklart inte allt som fungerar friktionsfritt, men vårt mål är att hela tiden förbättra i alla våra verksamheter.

Sist tackar jag mina politikerkollegor. Både dem som arbetar på i majoriteten och dem som arbetar i opposition. Det är även här bra att vi tänker olika. Det gör att vi måste slipa våra argument och spänna bågen. 2018 är det valår och jag hoppas att det blir livliga debatter och goda diskussioner. Förhoppningsvis med glimten i ögat 😊

Så God Jul och ett Gott Nytt 2018 önskar jag härmed er alla!

 

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev 20 november

Hej!

Nu är det verkligen höstlikt. Regn och blåst men även dagar med sol och klar himmel. Så är det även i det politiska landskapet.

I detta brev kommer jag ta upp tre aktuella frågor: frågan kring räddningstjänstens eventuella samgående med RSNV (Räddningstjänst Nordväst) och eventuellt samgående med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) men även försäljningen av den s.k. Emgårdstomten. Alla tre frågor har rivit upp känslor och tankar om vart vi är på väg.

Klippans kommun har via politikerna en ambition att växa, förbättras och utvecklas. Just nu är vi i ett skede där vi har väldigt många bollar i luften. Vi ska bygga en ny skola, en ny förskola, vi inleder den sista etappen av renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan, vi håller på att projektera för Sågenhuset som ska inrymma ett stort antal av våra föreningar och kulturprojekt, vi detaljplanerar mark för både bostäder och näringsliv, vi har en utredning om framtidens särskilda boende, vi ska färdigställa Läderfabriksområdet, vi har ett projekt kring Rönneå som är i sin linda, vi ska ta fram ett handlingsprogram för att utveckla vårt centrum, det kommunala bostadsbolaget bygger lägenheter, vi har passerat 17 000 invånare med god marginal (17 358 i augusti) och mycket, mycket mer. Dessutom har vi en vision som tydligt pekar ut riktningen: Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växas upp, leva och verka!

I samband med dessa diskussioner funderar vi på hur vi ska klara av att leverera framtidens service till alla er som lever och bor i kommunen. Den räddningstjänst vi har idag (där jag sitter som ordförande i nämnden) är med vår kommuns utgångsläge ganska så bra. Vi har en del rekryteringssvårigheter och personalen får göra en del prioriteringar som kan vara svåra. Även om de har höga ambitioner hinns inte allt med. Redan när förbundet startade fick Klippan och Åstorp erbjudande om att gå med men valde då att gå samman i Söderåsens Räddningstjänst. Efter att räddningsnämnden gett ett uppdrag att titta på framtidens utmaningar, ställde sig nämnden bakom ett samgående i RSNV. Idag ingår Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Därefter lämnades avgörandet vidare till Klippans och Åstorps kommuner.

Nu är vi i ett läge där frågan varit uppe i respektive Kommunfullmäktige. I Åstorp har man röstat för att vara kvar i nuvarande organisation. I Klippan har frågan återremitterats av M, Kd, Sd och Mp och kommer därför inte att avgöras förrän tidigast den 19/12. Oberoende av utgången av beslutet, kommer vi att se till att budgeten möjliggör en fortsatt god verksamhet. Enligt min uppfattning får vi tillskjuta något mer om vi går med i RSNV, men då får vi även ta del av deras större organisation med allt som där ingår. Om vi fortsätter som idag kommer vi att behöva ännu större budget för att upprätthålla en god standard och klara myndighetskraven. Det kan vi göra men pengarna måste då omfördelas från någon annan del av verksamheten, tex barnomsorg, skola eller äldreomsorg. Men då ska vi komma ihåg att vi inte får något mer för pengarna utan vi bibehåller den verksamhet vi har.

När det gäller vår VA-verksamhet har NSVA ett tydligt uppdrag från sina ägarkommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) att regelbundet fråga övriga kommuner i Familjen Helsingborg (de övriga är då Klippan, Perstorp, Höganäs, Örkelljunga och Ängelholm) om de vill gå med. Frågan lyftes efter att kommunledningen fått ett uppdrag att utreda frågan. Kommunledningen förordar att vi ska gå med och sedan har vi en process där personalen får föra fram sina synpunkter och nu väntar vi in partierna synpunkter. Tidigast den 30/1 kommer vi att kunna ta beslut i denna fråga men om frågan återremitteras eller bordläggs i något skede kan det ta längre tid. Det viktiga är att alla synpunkter har fått komma fram så att vi som fattar beslutet har fått all fakta på bordet.

Sedan är det den s.k. Emgårdstomten på Järnvägsgatan. Jag har förstått att det inte är helt enkelt att hänga med i de olika benämningarna på boendeformer. Äldreboende är en biståndsbedömd verksamhet som man bor i när man absolut inte kan klara sig i hemmet längre. Dessa människor har ofta stora svårigheter utifrån t.ex. demens. De har som vi förstår det inte behov av närhet till järnvägsstation, affärer och kaféer utan får hjälp och service inom boendet (såsom Åbyhem, Ljungåsen, Ljungbygården och Syréngården). Självklart ska de kunna komma ut och det är förstås även önskvärt att det finns en trevlig miljö i närområdet. Denna form av boende tror många av oss inte är att föredra på just Emgårdstomten. Däremot seniorbostäder eller trygghetsboende i kombination med vanliga lägenheter vore klockrent. Människor som fortfarande har många aktiva år framför sig, som åker kollektivt, handlar på orten och som gärna vill gå ut och njuta av en god måltid utanför hemmets väggar. Det är detta vi hoppas kunna få till stånd på den centralt belägna tomten som debatteras. Ett äldreboende kan med fördel byggas på en mindre central plats. Vi börjar få ont om de centralt belägna tomterna och det är ett nytt läge för oss att behöva prioritera. Med detta sagt, det är ingen av oss inom politiken som vill portförbjuda den äldre generationen i centrum. Tvärtom!

Jag avslutar med att berätta helt kort om att det nu finns en ny aktör på hotellet. Det är en kille som har fått som uppdrag att få liv i hotellet, restaurangen och övriga verksamheter i byggnaden. Han får själv göra sig känd genom sina kommande aktiviteter. Jag hoppas att han lyckas med sitt uppdrag och önskar nya Hotell Klippan (Gästis) lycka till!

Nyhetsbrev 18 oktober

Hej!

Då har ytterligare en månad gått sedan förra brevet. Mycket hinner hända på en månad kan jag konstatera. Eftersom de politiska besluten går att följa i media väljer jag att mest fokusera på olika aktiviteter som jag deltagit/medverkat på.

Den här månaden har jag gjort min praktikdag på Hedens förskola i Ljungbyhed. Det blev en givande dag tillsammans med Ann-Britt Carlsson som sköter både kosten och städningen på enheten. Hon berättade om hur det dagliga arbetet ser ut och jag blev utrustad med personaltröja, namnbricka, gummihandskar, förkläde och mössa. Jag fick godkänt när jag torrmoppade golven och att plocka ur diskmaskinen gick som en dans. Att vara på en liten enhet innebär en hel del ensamarbete så jag tror nog att Ann-Britt tyckte det var skönt att jag bara var hos henne en dag. Hon behövde nog vila öronen! Kul och lärorikt att se hur hon bl.a. planerar för barnens måltider utifrån alla de variationer som finns, att hon prioriterar att baka bullar och att hon ska hinna städa golven så att de är fria från grus och pärlor när barnen kommer in från rast. Tack för en fin dag!

Hela tiden händer det roliga saker i vår kommun. Jag hade förmånen att få vara med på Bruksspelens premiärvisning av deras senaste föreställning. Detta skedde på biografen i Ljungbyhed. Även om jag såg föreställningen två gånger i somras så var det lite annorlunda att se den i filmad version. Men precis lika bra.

Jag var en sväng på Söderåsens matmarknad i Skäralid. Köpte god ost och marmelad och dessutom en påse brända mandlar. En fin dag med många besökare och mycket godsaker. Har ni inte varit där förut så passa på nästa år. Gårdsbutikerna är verkligen något vi kan vara stolta över i vårt område.

Skåne Truck Show har jag besökt tidigare men jag blir ändå imponerad. Rad efter rad med blankpolerade lastbilar. Vilka eldsjälar det finns! Trots regn den här gången så verkade besökarna glada och nöjda. Med tanke på orkanerna som härjar i världen så är lite regn inget att förfäras över. Arrangörerna håller nog med.

Var det någon som missade Föreningsmässan som vi arrangerade för andra året? Synd i så fall för den var väldigt välorganiserad och uppskattad av oss som var där. VI får väl utgå från att den kommer åter nästa år eller året därpå. Jag tror att vi behöver visa upp allt det fantastiska vi har och att alla de som är föreningsaktiva får beröm för det de gör. Det förtjänar de.

Sedan har vi haft ett dialogmöte för politiken och ett för allmänheten i syfte att utveckla centrum i Klippan. Det kom dessvärre inte så många kommuninvånare på den öppna träffen. Kanske vi inte lyckades få ut budskapet. Nu har vi ett möte kvar och det är med företagare och fastighetsägare. Jag skulle tro att vi efter det har tillräckligt med goda idéer, som sedan kan hanteras i den politiska processen. Jag återkommer med mer information om hur det avlöper. Tanken är att vi ska göra något liknande framöver i Ljungbyhed och Östra Ljungby, men det får vänta till nästa år.

Jag avslutar med ämnet ”friskvård”. Själv nyttjar jag badhusets gym, är med på vattengymnastik och simmar. Dessutom går jag i rask takt tre gånger i veckan. Vad gör du? Är du en person som alltid är igång eller en sådan som aldrig kommer igång? Kanske du ska ta en promenad i Skäralid eller vid Vasasjön för att få en bra start. Jag var förresten i Skäralid för att förrätta en vigsel för någon vecka sedan. En av de anhöriga, som var från Malmö, kom ut vid ravinen och utropade: Detta är den vackraste platsen jag någonsin har sett! Det ni! Vi kanske ska se vår natur med en ”stabos” ögon!

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar!

Nyhetsbrev 8 september

Hej!

Du läser just nu det första nyhetsbrevet av förhoppningsvis många flera. Det är varje månad flera aktuella frågor som vi rent politiskt behöver ta ställning till. En del av dessa frågor kommer upp som ärenden i den politiska processen medan andra kan avhandlas på ett betydligt smidigare sätt.

Eftersom jag är närvarande i kommunhuset en stor del av min tid (alltför stor tycker jag ibland då det vore önskvärt att vara ute "på byn" i alla kommundelarna lite mer), har jag tät kontakt med kommundirektören och förvaltningscheferna. Det händer även att olika aktörer eller medborgare ringer eller mailar mig i en mängd olika frågor. Då gäller det att agera klokt och att inhämta råd i den mån det behövs.

Under augusti månad har det varit ganska så lugnt på mötesfronten för min del. Vi hade Tekniska utskottet och Kommunstyrelsens arbetsutskott i mitten på månaden men annars har det varit tid för annat. Vad är då "annat"? Efter en titt i min kalender ser jag följande: möte för vårdnadshavare på Ljungbyhedsskolan, diskussioner om vår nya hemsida (visst blev den fin?), träff med representanter från Ungdomsinitiativet i Klippan, möte med Ljungbyhed Air, möte med Ljungbyhedsforum, mottagning av flygplan till Flygteknikcenter, invigning av LSS-bostäder på Apollo och Athena, möte med styrgrupp för arbetsmarknad och utveckling, träff med representanter från referensgruppen för funktionshinderfrågor, företagsbesök på Servetta, träff med nytt Leaderprojekt vid hembygdsföreningen vid Elfdalen, workshop med kultur- och fritid om föreningsbidragen, informationsmöte för politiken om räddningstjänsten, praktikdag med hemvård centrum, möte om Läderfabriksområdet, besök av regionråd på Ljungbyhed park, avtackning av kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad (hon har ju blivit minister) och en hel del andra typer av möten internt och externt. Därutöver är det interna partimöten och träffar som jag medverkar på. Det händer så oerhört mycket i vår kommun just nu så att jag nästan blir yr.

Några av dessa aktiviteter vill jag gärna utveckla lite mer.

Branden i Ljungbyhed var självklart traumatiskt. Både för elever, föräldrar, personal samt oss politiker. Räddningstjänst och polis gjorde ett bra arbete och skolledning och personal har funnit godtagbara lösningar så att eleverna kunde få en bra skolstart. Nu är det viktigt att vi som är folkvalda inte rusar fram för fort med paniklösningar, utan kraftsamlar för den framtida lösningen för skola och barnomsorg som kommer att behövas i framtiden. Många diskussioner blir det innan vi är framme vid beslut.

Ljungbyhed Air är en ideell förening som ska arbeta för att utveckla den flygrelaterade verksamheten på Ljungbyhed Park. Det är Klippans kommun som tillsammans med Region Skåne, Lunds Universitet och områdets ägare PEAB, arbetar hårt för att det ska bli mer verksamhet i Ljungbyhed. Det rör sig om både utbildningar och näringslivsetableringar. I veckan startade Sveriges första drönaroperatörsutbildning i regi av Folkuniversitetet och veckan innan det levererades Flygteknikcenters senaste flygplan (ett Gulfstream-plan som har varit regeringsplan). Sannolikt kommer det att ske fler positiva saker i anslutning till befintlig verksamhet.

Praktik ute i verksamheten är en ny aktivitet för mig denna höst/vinter. Jag hade först den stora glädjen att vara en dag i Hemtjänst Centrums verksamhet. Oerhört nyttigt och lärorikt. Fantastisk personal och tacksamma brukare som har stärkt min ödmjukhet för hemtjänstens uppdrag. Tack för en väldigt fin dag!

Har du som läser detta några frågor så hör gärna av dig. Jag finns för dig och alla andra i kommunen och svarar så gott jag kan på dina frågor, eller ber om hjälp att besvara dem.