Kommunalrådets nyhetsbrev

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kommunalråd
Kerstin Persson
Telefon: 0435-281 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nu är det verkligen höstlikt. Regn och blåst men även dagar med sol och klar himmel. Så är det även i det politiska landskapet.

I detta brev kommer jag ta upp tre aktuella frågor: frågan kring räddningstjänstens eventuella samgående med RSNV (Räddningstjänst Nordväst) och eventuellt samgående med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) men även försäljningen av den s.k. Emgårdstomten. Alla tre frågor har rivit upp känslor och tankar om vart vi är på väg.

Klippans kommun har via politikerna en ambition att växa, förbättras och utvecklas. Just nu är vi i ett skede där vi har väldigt många bollar i luften. Vi ska bygga en ny skola, en ny förskola, vi inleder den sista etappen av renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan, vi håller på att projektera för Sågenhuset som ska inrymma ett stort antal av våra föreningar och kulturprojekt, vi detaljplanerar mark för både bostäder och näringsliv, vi har en utredning om framtidens särskilda boende, vi ska färdigställa Läderfabriksområdet, vi har ett projekt kring Rönneå som är i sin linda, vi ska ta fram ett handlingsprogram för att utveckla vårt centrum, det kommunala bostadsbolaget bygger lägenheter, vi har passerat 17 000 invånare med god marginal (17 358 i augusti) och mycket, mycket mer. Dessutom har vi en vision som tydligt pekar ut riktningen: Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växas upp, leva och verka!

I samband med dessa diskussioner funderar vi på hur vi ska klara av att leverera framtidens service till alla er som lever och bor i kommunen. Den räddningstjänst vi har idag (där jag sitter som ordförande i nämnden) är med vår kommuns utgångsläge ganska så bra. Vi har en del rekryteringssvårigheter och personalen får göra en del prioriteringar som kan vara svåra. Även om de har höga ambitioner hinns inte allt med. Redan när förbundet startade fick Klippan och Åstorp erbjudande om att gå med men valde då att gå samman i Söderåsens Räddningstjänst. Efter att räddningsnämnden gett ett uppdrag att titta på framtidens utmaningar, ställde sig nämnden bakom ett samgående i RSNV. Idag ingår Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Därefter lämnades avgörandet vidare till Klippans och Åstorps kommuner.

Nu är vi i ett läge där frågan varit uppe i respektive Kommunfullmäktige. I Åstorp har man röstat för att vara kvar i nuvarande organisation. I Klippan har frågan återremitterats av M, Kd, Sd och Mp och kommer därför inte att avgöras förrän tidigast den 19/12. Oberoende av utgången av beslutet, kommer vi att se till att budgeten möjliggör en fortsatt god verksamhet. Enligt min uppfattning får vi tillskjuta något mer om vi går med i RSNV, men då får vi även ta del av deras större organisation med allt som där ingår. Om vi fortsätter som idag kommer vi att behöva ännu större budget för att upprätthålla en god standard och klara myndighetskraven. Det kan vi göra men pengarna måste då omfördelas från någon annan del av verksamheten, tex barnomsorg, skola eller äldreomsorg. Men då ska vi komma ihåg att vi inte får något mer för pengarna utan vi bibehåller den verksamhet vi har.

När det gäller vår VA-verksamhet har NSVA ett tydligt uppdrag från sina ägarkommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) att regelbundet fråga övriga kommuner i Familjen Helsingborg (de övriga är då Klippan, Perstorp, Höganäs, Örkelljunga och Ängelholm) om de vill gå med. Frågan lyftes efter att kommunledningen fått ett uppdrag att utreda frågan. Kommunledningen förordar att vi ska gå med och sedan har vi en process där personalen får föra fram sina synpunkter och nu väntar vi in partierna synpunkter. Tidigast den 30/1 kommer vi att kunna ta beslut i denna fråga men om frågan återremitteras eller bordläggs i något skede kan det ta längre tid. Det viktiga är att alla synpunkter har fått komma fram så att vi som fattar beslutet har fått all fakta på bordet.

Sedan är det den s.k. Emgårdstomten på Järnvägsgatan. Jag har förstått att det inte är helt enkelt att hänga med i de olika benämningarna på boendeformer. Äldreboende är en biståndsbedömd verksamhet som man bor i när man absolut inte kan klara sig i hemmet längre. Dessa människor har ofta stora svårigheter utifrån t.ex. demens. De har som vi förstår det inte behov av närhet till järnvägsstation, affärer och kaféer utan får hjälp och service inom boendet (såsom Åbyhem, Ljungåsen, Ljungbygården och Syréngården). Självklart ska de kunna komma ut och det är förstås även önskvärt att det finns en trevlig miljö i närområdet. Denna form av boende tror många av oss inte är att föredra på just Emgårdstomten. Däremot seniorbostäder eller trygghetsboende i kombination med vanliga lägenheter vore klockrent. Människor som fortfarande har många aktiva år framför sig, som åker kollektivt, handlar på orten och som gärna vill gå ut och njuta av en god måltid utanför hemmets väggar. Det är detta vi hoppas kunna få till stånd på den centralt belägna tomten som debatteras. Ett äldreboende kan med fördel byggas på en mindre central plats. Vi börjar få ont om de centralt belägna tomterna och det är ett nytt läge för oss att behöva prioritera. Med detta sagt, det är ingen av oss inom politiken som vill portförbjuda den äldre generationen i centrum. Tvärtom!

Jag avslutar med att berätta helt kort om att det nu finns en ny aktör på hotellet. Det är en kille som har fått som uppdrag att få liv i hotellet, restaurangen och övriga verksamheter i byggnaden. Han får själv göra sig känd genom sina kommande aktiviteter. Jag hoppas att han lyckas med sitt uppdrag och önskar nya Hotell Klippan (Gästis) lycka till!