Kommunfullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Kommunfullmäktige väljs vart 4:e år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting.

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar också om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att närvara. Vi sänder även webb-tv från sammanträdena.

Presidiet för Kommunfullmäktige

Johan Pettersson


Johan Petersson (S)
Ordförande
Telefon mobil: 070-496 73 63
E-post: johan.petersson@klippan.se

Cecilia Örnemark


Cecilia Örnemark (MP)
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 0767-78 11 15
E-post: cecilia@ornemark.info

Ellinor Varady


Ellinor Varady (M)
2:e vice ordförande
Telefon mobil: 070-741 47 97
E-post: ellinor.v@gmail.com

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter med 26 ersättare.
Under innevarande mandatperiod fördelas de 41 platserna så här:
Socialdemokraterna 15
Miljöpartiet de gröna 2
Vänsterpartiet 1 
Sverigedemokraterna 9, varav 4 tomma stolar
Moderata samlingspartiet 8
Centerpartiet 3
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 2