Kommunstyrelsen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Kommunstyrelsen som är det ledande politiska organet kan liknas vid "kommunens regering". På uppdrag av kommunfullmäktige håller styrelsen samman hela den kommunal verksamheten och förbereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige. Detta kan vara på eget initiativ eller en fråga som väckts av en nämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig för frågor som rör kommunens:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Näringsliv
  • Information
  • Folkhälsofrågor
  • Hållbar utveckling
  • Trafik, gator och vägar
  • Vatten och avlopp
  • Kommunens fastigheter
  • Gemensam kommunadministration

Inom kommunstyrelsen finns tre arbetsutskott vilka är:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare
- Tekniskt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare
- Personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare

Personalutskottet representerar kommunen som arbetsgivare och ansvarar för att bereda frågor gällande kommunens personalpolitik. Den inkluderar bland annat arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, likabehandling, olaga diskrimineringar och hälsofrågor.

Utskottet är ett beredningsorgan gällande lokala kollektivavtal inklusive löneöversyn, pensionsfrågor med mera. Övriga frågor kommer antingen att hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott eller tekniska utskottet. 
 

Kommunstyrelsens presidium

Hans Bertil Sinclair (M)
Ordförande
Telefon mobil: 0733-880843
E-post: hans.bertil.sinclair@klippan.se

Johan Pettersson

Johan Petersson (S) 
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 070-496 73 63
E-post: johan.petersson@klippan.se

Åsa Edvardsson (SD)
2:e vice ordförande

 

Ledamöter och ersättare
Läs vem som är Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, tekniska utskottets och personalutskottets ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats.