Kommunstyrelsen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunstyrelsens presidium

Kerstin Persson

 

Kerstin Persson (S)
Ordförande
Telefon: 0435-281 01
Telefon mobil: 0734-39 81 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Carl-Axel Wilhelmsson


 

 Carl-Axel Wilhelmsson (C) 
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 0703-10 66 35
E-post: wille0643@gmail.com

Hans Bertil Sinclair (M)
2:e vice ordförande
Telefon mobil: 0733-880843
E-post: hansbertil.sinclair@klippanmoderaterna.se


Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering" och är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen håller, på uppdrag av kommunfullmäktige, samman hela den kommunala verksamheten och förbereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige, vare sig det är ett eget initiativ eller en fråga som väckts av någon nämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig för frågor som rör kommunens:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Näringsliv
  • Information
  • Folkhälsofrågor
  • Hållbar utveckling
  • Trafik, gator och vägar
  • Vatten och avlopp
  • Kommunens fastigheter
  • Gemensam kommunadministration

Inom kommunstyrelsen finns tre arbetsutskott vilka är kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare, tekniskt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare samt personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson är ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska utskottet. Johan Petersson är ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för att bereda frågor avseende kommunens personalpolitik. Den inkluderar bland annat arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, likabehandling inkluderande olaga diskriminering samt hälsofrågor.

Utskottet är beredningsorgan även beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor med mera. Övriga frågor kommer antingen att hanteras av Kommunstyrelsens arbetsutskott eller tekniska utskottet. Gränsdragningen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniskt utskott kommer det att fattas formellt beslut om hösten (augusti/september) 2015.
 

Ledamöter och ersättare
Läs vem som är Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, tekniska utskottets och personalutskottets ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats.