Kommunstyrelsen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunstyrelsen som är det ledande politiska organet kan liknas vid "kommunens regering". På uppdrag av kommunfullmäktige håller styrelsen samman hela den kommunal verksamheten och förbereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige. Detta kan vara på eget initiativ eller en fråga som väckts av en nämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig för frågor som rör kommunens:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Näringsliv
  • Information
  • Folkhälsofrågor
  • Hållbar utveckling
  • Trafik, gator och vägar
  • Vatten och avlopp
  • Kommunens fastigheter
  • Gemensam kommunadministration

Inom kommunstyrelsen finns tre arbetsutskott vilka är:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare (ordförande Kerstin Persson)
- Tekniskt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare (ordförande Kerstin Persson)
- Personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare (ordförande Johan Petersson)

Personalutskottet representerar kommunen som arbetsgivare och ansvarar för att bereda frågor gällande kommunens personalpolitik. Den inkluderar bland annat arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, likabehandling, olaga diskrimineringar och hälsofrågor.

Utskottet är ett beredningsorgan gällande lokala kollektivavtal inklusive löneöversyn, pensionsfrågor med mera. Övriga frågor kommer antingen att hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott eller tekniska utskottet. 
 

Kommunstyrelsens presidium

Kerstin Persson

 

Kerstin Persson (S)
Ordförande
Telefon: 0435-281 01
Telefon mobil: 0734-39 81 01
E-post: kerstin.persson@klippan.se

Carl-Axel Wilhelmsson


 

 Carl-Axel Wilhelmsson (C) 
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 0703-10 66 35
E-post: wille0643@gmail.com

Hans Bertil Sinclair (M)
2:e vice ordförande
Telefon mobil: 0733-880843
E-post: hansbertil.sinclair@klippanmoderaterna.se


Ledamöter och ersättare
Läs vem som är Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, tekniska utskottets och personalutskottets ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats.