Kansliavdelning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kansliet
Kansliet svarar för ärendeberedning och sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnden.

Vaktmästeri
Vaktmästeri svarar huvudsakligen för intern service men även föreningsservice ingår.

Arkivet
Arkivet förvarar handlingar från mitten av 1800-talet fram till nu. Vill du släktforska eller söka information av annan anledning är du välkommen.  Läs mer om arkivet här.

Inköp/upphandling
Ansvarar för kommunens upphandling av varor och tjänster.

Överförmyndare
Handläggarna för överförmyndarnämnden ingår också i kansliets organisation.