Plan- och byggnämnden

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- byggnadsväsendet. Nämnden har det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen. Nämnden sammanträder på tider som fastlagts i sammanträdesplan.
Plan- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare under mandatperioden.

 

Plan- och byggnämndens presidium

Kent Lodesjö


Kent Lodesjö (S)
Ordförande 2019-2020, 1:e vice ordförande 2021-2022.
Telefon mobil: 0767-70 33 62
E-post: kent.lodesjo@klippan.se

Christer Persson (M)
1:e vice ordförande 2019-2020, ordförande 2021-2022.
Telefon mobil: 070-594 99 81
E-post: christer.pm.persson@gmail.com


Ralf Scott (SD)
2:e vice ordförande