Socialnämnden

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Socialnämndens presidium

Gunilla Svensson


Gunilla Svensson (S)
Ordförande
Telefon mobil: 0734-398 715
E-post: gunilla.svensson1@klippan.se


Johanna Andersson (C)
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 0727-321 849
E-post: johanna.andersson@centerpartiet.se

Bild kommer inom kort


Magnus Jorsell (M)
2:e vice ordförande


Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens

  • äldre- och handikappomsorg
  • individ- och familjeomsorg.

Nämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt

  • Alkohollagen — tillstånd och tillsyn.
  • Socialnämnden leder den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Nämnden lämnar också tillstånd för visst automatspel.

Nämnden sammanträder på tider som fastlagts i sammanträdesplan. Inom socialnämnden finns ett socialt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. Socialnämndens ordförande är även ordförande i utskottet. Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.