Funktionshinderrådet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens funktionshinderråd är ett kontaktorgan för samråd och informations-utbyte mellan kommunens handikapporganisationer och kommunen.

Funktionshinderråd uppgifter är att:

 • Hålla sig underrättad om befintliga behov och resurser inom funktionshinderråd samt verka för att handikappades intressen beaktas i samhället
 • Verka för en handikappanpassad inne- och utemiljö
 • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets service
 • Följa utvecklingen av olika handikappgruppers behov
 • Medverka i samordningen av kommunala insatser inom handikappområdet
 • Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner)
 • Framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos respektive huvudman
 • Inventera och dokumentera den handikappades synpunkter och erfarenheter
 • Lämna information till kommunmedlemmar om samhällets resurser för handikappade
 • Verka för en integrering av de handikappade inom olika verksamhetsområden, exempelvis arbete, sysselsättning och utbildning
 • Yttra sig över tillsända remisser.

Funktionshinderråd har 10 förtroendevalda ledamöter och 10 ledamöter som kommer från olika handikapporganisationer. Funktionshinderråd har fyra ordinarie möten varje år.