Kommunens rättighetsarbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!" Så lyder kommunens vision. Till den har vi ett mål satt av fullmäktige som säger att kommunens befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026. Om vi ska lyckas med vårt befolkningsmål och leva upp till vår vision behöver vi aktivt arbeta för människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är viktigt att vi inkluderar alla människor i vår vision, utan åtskillnad baserat på kön, religion, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Det är också viktigt att vi skapar ett klimat i kommunen som lockar en mångfald av människor till oss, både som anställda i kommunen och som nya invånare. Därför arbetar Klippan nu intensivt med rättighets- och antidiskrimineringsfrågor.

Som en del av detta arbete har man i kommunen gjort en rättighetskartläggning. Syftet med kartläggningen är att få koll på vad kommunen redan gör bra, samt vad man kan bli bättre på när det gäller rättighetsfrågor. Utifrån denna arbetar vi nu vidare med målet att uppnå ett Klippan där vi alla lever, verkar och mår bra med samma rättigheter och möjligheter.

Läs rättighetskartläggningen.PDF (pdf, 424.6 kB)