Klippans logotype

Kommunalrådets Bollplank på Pilagårdsskolan

Kommunalråd Kerstin Persson besökte Pilagårdsskolan i Östra Ljungby för att föra en dialog med eleverna om kommun, demokrati och vad de tycker är viktigt.

Förmiddagen började med att skolans elevråd hade sammanträde. Där fanns två representanter från varje årskurs (1-6) med för att lyfta frågorna som de och deras klasskamrater tycker är viktiga. Frågorna som togs upp var många och rörde allt från elevdemokrati och rastaktiviteter till Pilagårdsträffen och serveringen i skolmatsalen. Eleverna från årskurs två berättade om att de har fem tysta minuter i början av lunchen som de tycker ger en lugnare stämning under måltiden och lunchen som helhet.

Sedan var det dags för bollplanksträffen där Kerstin och sex elever från årskurs 4-6 först satte sig ner för att prata om hur en kommun fungerar och vad de olika nämnderna gör. Eleverna hade bra koll på vilka politiska partier som finns i Sverige och vad vi röstar på när det är dags för val.

Efter det var det dags för eleverna att berätta mer om sina funderingar både kring skolan och sin fritid. Några av dem har fått börja träna på andra orter då deras lag lagt ner eller att deras idrott inte har någon verksamhet i Östra Ljungby. De pratade också om hur det är att cykla i byn, hur skolbussarna fungerar och vilket utbud av aktiviteter som finns i byn.

Till nästa bollplanksträff kommer eleverna att ta med sig frågan "Hur är det att vara ung och bo i Östra Ljungby" till sina kompisar och diskutera detta i klassen. För att uppnå ökad delaktighet tipsade Kerstin om frågor som de kunde prata om. Bland annat vad de vill kunna göra på fritiden och vad Klippans kommun kan göra för att hjälpa dem på vägen.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se