Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klargörande om falsk information kring flyktingmottagning i Ljungbyhed

Den så kallade avin som gick ut i helgen, är inte utskickad från Klippans kommun, utan det är någon privatperson som tagit ett ”eget initiativ”.

Utifrån den akuta flyktingsituationen i landet har Skånes kommuner av Länsstyrelsen blivit ombedda att inventera sin beredskap. Klippans kommun har konstaterat att vår beredskap är god och att vi med några dagars varsel kan hjälpa Migrationsverket med platser för tillfällig övernattning. De lokaler vi i första hand tittat på är Rickmansgården och Färingtofta skola. Dessa lokaler förvaltas av kommunen och för närvarande står delar av dem tomma. Dessa lokaler står därför närmast till hands att ta i bruk vid en nödsituation.

Vårt arbete handlar om att skapa en beredskap och innan en insats kan starta behövs det ställas en konkret fråga om bistånd av Migrationsverket. Först i det läget kan Klippans kommun fatta beslut kring om en insats ska inledas. 

Den ryktesspridning som skett kring att kommunen skulle starta ett asylboende är alltså felaktig. Drift av asylboenden är och förblir Migrationsverkets ansvar. Om en konkret fråga ställs av Migrationsverket kommer kommunen att informera om insatsen via Klippans kommuns hemsida.

Publicerat: 2015-09-28

<<Tillbaka