Brottsstatistik

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det skedde en minskning av antalet polisanmälda brott i Klippans kommun under 2017. Under 2017 anmäldes 2291 stycken olika brott i kommunen. Det var 29 stycken färre polisanmälda brott jämfört med året dessförinnan (2016), det motsvarar en minskning på cirka 1%.

Minskningen härleds främst till tre olika brottstyper, skadegörelse-, misshandels- och bostadsinbrott. Skadegörelsebrotten var 219 istället för 270 året innan. Misshandelsbrotten minskade från 172 till 140. Bostadsinbrotten minskade från 45 till 33, vilket är särskilt glädjande.

Några andra brottstyper ökade, exempelvis stöldbrott (utom bostadsinbrott) och narkotikabrott. Stöldbrotten ökade från 834 till 937. Narkotikabrotten ökade från 140 till 186.

Mörkertal
Givetvis finns ett mörkertal gällande antalet polisanmälningar i vår kommun. Därför är det viktigt att alltid och skyndsamt polisanmäla brott. Kommer inte det inträffade brottet till polisens kännedom så kan ingen utredning starta och fler människor kan komma att drabbas, innan någon gärningsman kan gripas.

Klippans kommun i jämförelse med andra skånska kommuner
Skåne ligger över riksgenomsnittet, vad avser antalet anmälda brott per kommuninnevånare i riket. I jämförelse med övriga kommuner i Skåne är Klippan en genomsnittskommun när det gäller antalet brott per kommuninnevånare.