Trygghetsmätning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Senaste trygghetsmätningen visar; Klippan är tryggt, men försämrade siffror i 2016 års mätning jämfört med 2015. Sedan 2004 genomför polisen trygghetsmätning i Skåne en gång om året, förutom 2014 då ingen genomfördes.

Invånare i Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan tillfrågas
I Klippans kommun får 900 invånare möjlighet att svara på frågor som rör området där de bor (300 från vardera Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan). Frågorna berör bland annat skadegörelse, drogpåverkade personer, trafiken och om man själv varit utsatt för brott de senaste 12 månaderna. (I dagsläget så har brottsförebyggaren ingen information om hur stor svarsfrekvensen varit i Klippans kommun).

Gått från utsatt kommun till trygg
Från att ha tillhört de mest utsatta kommunerna i Skåne så är Klippans kommun sedan några år en genomsnittskommun både i Skåne som helhet och inom nordvästra Skåne.

På en skala 0-6 där det lägsta värdet är det mest positiva hamnar Klippans kommun i 2016 års mätning på 2,31 i 2006 års mätning var den siffran 2,7.

I stort tycker de som svarat på Trygghetsmätningen 2016 att Klippans kommun är tryggt att leva i.

Kommunens i stort
Kommuninnevånarna signalerar en ökad grad av nedskräpning i hela kommunen. I hela kommunen finns bilar som kör för fort och buskörning med mopeder/mc upplevs som ett problem. Trygghetsmätningen visar också att trafikregler inte respekteras.

Den finns en oro för inbrott i bostaden samt inbrott i förråd. Flera av de svarande känner sig otrygga ensamma ute en sen kväll och några svarande känner en otrygghet när de åker buss eller tåg.

Totalsiffran för kommunen är ökande från 1,93 till 2,31, något att beakta och analysera. Motsvarande ökning finns i alla de kommuner som ingår i Lokalpolisområde Klippan (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp).

Kommundelsspecifikt, fortsatta utmaningar i trygghetsarbetet.

  • Östra Ljungby. Inga kommentarer.

  • Ljungbyhed. Här finns en oro för personer som bor i närområdet samt att kvinnor kan antastas. Det signaleras om bostäder där det finns problem med alkohol och narkotika.

  • Klippan. Här finns en ökad oro för misshandel och överfall och man känner en ökad rädsla för personer i egna bostadsområdet.