Trygghetsmätning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Polisens trygghetsmätning för 2017 visar en ökad trygghet i Klippan, jämfört med mätningen 2016.  Sedan 2004 genomför polisen trygghetsmätning i Skåne en gång om året. I Klippans kommun får 900 invånare möjlighet att svara på frågor som rör området där de bor (uppdelat på Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan). Frågorna berör bland annat skadegörelse, drogpåverkade personer, trafiken och om man själv varit utsatt för brott de senaste tolv månaderna. I 2017 års mätning inkom 511 svar från Klippans kommun.

Från att ha tillhört de mest utsatta kommunerna i Skåne så är Klippans kommun sedan några år en genomsnittskommun både i Skåne som helhet och inom nordvästra Skåne. På en skala 0-6 där det lägsta värdet är det mest positiva hamnar Klippans kommun i 2017 års mätning på 2,09. I 2006 års mätning var den siffran 2,7 och förra året 2,31.

Kommunens i stort
I hela kommunen finns bilar som kör för fort. Trygghetsmätningen visar också att trafikregler inte respekteras. Det finns en utbredd oro för inbrott i bostaden samt inbrott i förråd. Även en liten otrygghet att vistas ensam ute sen kväll syns i resultatet.

Totalsiffran för kommunen är minskande från 2,31 till 2,09.

Kommundelsspecifikt, fortsatta utmaningar förutom det som står ovan.
Östra Ljungby: Man ser en ökad problematik med skadegörelse, jämfört med föregående år.

Ljungbyhed: Det signaleras tydligt om bostäder där det finns problem med alkohol och främst narkotika.

Klippan. Nedskräpning anses vara ett fortsatt problem. Några svarande känner en otrygghet när de åker buss eller tåg samt för att besöka sportevenemang. Eftersom Östra Ljungby och Ljungbyhed inte signalerar problem på buss eller tåg så torde den otrygghet som finns vara kopplat till att resa med tåg till och från Klippan.