Regional krissamordning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Verksamhetsansvar innebär att varje myndighet och organisation är ansvarig för sitt eget ansvarsområde. Det ansvaret gäller alltid och i alla situationer.
 
Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen har utöver detta ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vid en kris ska de se till att samordningen fungerar mellan inblandade aktörer på lokal, regional respektive central nivå. Däremot övertar de inte ansvaret från någon annan.

Lokala krishanteringsrådet
I Klippans kommun finns ett lokalt krishanteringsråd. Krishanteringsrådet är kommunens kontakt med viktiga aktörer i kommunen, både i förebyggande syfte och vid akuta situationer. I krishanteringsrådet ingår representanter för näringsliv, ideella föreningar, trossamfund och myndigheter.

Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg
Klippans kommun är också med i det lokal-regionala Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg. Förutom de elva kommunerna inom Familjen Helsingborg finns där också representation från Länsstyrelsen, Polisen, Region Skåne och ellevarentörer.

 

Aktörer i lokala krishanteringsrådet:

E.ON Elnät Sverige AB
www.eon.selänk till annan webbplats

Civilförsvaret (FRG-gruppen i Klippan-Åstorp)
www.civil.selänk till annan webbplats

DHL
www.dhl.comlänk till annan webbplats

Gelita Sweden AB
www.gelita.selänk till annan webbplats

Klippans Busstrafik AB
www.klippansbuss.selänk till annan webbplats

Kraftringen
www.kraftringen.selänk till annan webbplats

Region Skåne
www.skane.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skane

NÅRAB
www.narab.se

Svenska kyrkan, Klippans pastorat
www.svenskakyrkan.se/klippan

Treklövern Bostads AB
www.treklovern.se

Svenska Pappersbruket AB
www.kpn-bruk.selänk till annan webbplats  

Mec-Com Klippan AB www.meccom.selänk till annan webbplats

MOM Events & Förarcoaching AB www.momevents.selänk till annan webbplats