Klippans logotype

Kvaliteten på kommunens tjänster

Över 200 av landets kommuner deltar i Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Klippans kommun är en utav dessa. Här kan du se resultaten för Klippans kommun jämfört med andra kommuner. 

Resultaten är indelade i sex olika områden. Vi har även tagit med området Bäst att bo, baserat på Fokus Sveriges Nyhetsmagasins rankning.

Bäst att bo

Tillgänglighet

Trygghet

Delaktighet och information

Effektivitet

Samhällsutveckling

Senast uppdaterad: 2015-09-29
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se