Översiktsplan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I översiktsplanen vägs olika allmänna intressen mot varandra och där ges en samlad bild av kommunens prioriteringar. Översiktsplanen är vägledande och inte bindande för myndigheter och enskilda.

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta.

Översiktsplanen anger var bebyggelseutveckling planeras och väger samman alla olika intressen för naturvård, kulturmiljövård, bebyggelse, jord- och skogsbruk, vattenbruk, friluftsliv och turism, lantbruk med djurhållning, energi, avfallshantering, kommunikation, riksintressen, med mera.