Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2012

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ärendelistor

Protokoll

Bilagor

2012-12-17PDF (pdf, 22.2 kB) (pdf, 22.2 kB)2012-12-17PDF (pdf, 57.4 kB) (pdf, 57.4 kB)2012-12-17PDF (pdf, 49.4 kB) (pdf, 49.4 kB)
2012-11-26PDF (pdf, 22.7 kB) (pdf, 22.7 kB)2012-11-26PDF (pdf, 59.6 kB) (pdf, 59.6 kB)2012-11-26PDF (pdf, 257.5 kB) (pdf, 257.5 kB)
2012-10-29PDF (pdf, 21 kB) (pdf, 21 kB)2012-10-29PDF (pdf, 52.8 kB) (pdf, 52.8 kB)2012-10-29PDF (pdf, 1010.9 kB) (pdf, 1010.9 kB)
2012-09-24PDF (pdf, 21.6 kB) (pdf, 21.6 kB)2012-09-24PDF (pdf, 56.8 kB) (pdf, 56.8 kB)2012-09-24PDF (pdf, 619.9 kB) (pdf, 619.9 kB)
2012-08-27PDF (pdf, 22.9 kB) (pdf, 22.9 kB)2012-08-27PDF (pdf, 68.4 kB) (pdf, 68.4 kB)2012-08-27PDF (pdf, 74.6 kB) (pdf, 74.6 kB)
2012-06-18PDF (pdf, 21.9 kB) (pdf, 21.9 kB)2012-06-18PDF (pdf, 55.6 kB) (pdf, 55.6 kB)2012-06-18PDF (pdf, 805.1 kB) (pdf, 805.1 kB)
2012-05-28PDF (pdf, 23.5 kB) (pdf, 23.5 kB)2012-05-28PDF (pdf, 103.9 kB) (pdf, 103.9 kB)2012-05-28PDF (pdf, 1.8 MB) (pdf, 1.8 MB)
2012-04-23PDF (pdf, 17.3 kB) (pdf, 17.3 kB)2012-04-23PDF (pdf, 94.2 kB) (pdf, 94.2 kB)2012-04-23PDF (pdf, 192.6 kB) (pdf, 192.6 kB)
2012-03-26PDF (pdf, 23.5 kB) (pdf, 23.5 kB)2012-03-26PDF (pdf, 77.2 kB) (pdf, 77.2 kB)2012-03-26PDF (pdf, 172.5 kB) (pdf, 172.5 kB)
2012-03-12PDF (pdf, 17 kB) (pdf, 17 kB)2012-03-12PDF (pdf, 53.3 kB) (pdf, 53.3 kB)2012-03-12PDF (pdf, 304.6 kB) (pdf, 304.6 kB)

 

Direktjusterat ärende, § 29 Barn och utbildningsnämnden 2012-02-27PDF (pdf, 79.6 kB) (pdf, 79.6 kB)

 

2012-02-27PDF (pdf, 23.9 kB) (pdf, 23.9 kB)2012-02-27PDF (pdf, 91.1 kB) (pdf, 91.1 kB)2012-02-27PDF (pdf, 484.7 kB) (pdf, 484.7 kB)
2012-01-30PDF (pdf, 26.3 kB) (pdf, 26.3 kB)2012-01-30PDF (pdf, 95.3 kB) (pdf, 95.3 kB)2012-01-30PDF (pdf, 63.7 kB) (pdf, 63.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Länkar

Dokument och protokoll

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Att läsa och lyssna

Hämta gratisprogram för text- och ljudfiler.

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.