Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du ta del av  kallelser (ärendelistor) och protokoll för 2018.

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Är bilagorna väldigt tunga så läggs de separat. Annars hittar du dem i protokollet.

Barn- och utbildningsnämnden tog 2015-03-23 beslut att ärendeberedning till nämnden kommer att ske genom ett arbetsutskott istället för presidium.

Observera - Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-11-08 ändrat till 2018-11-07 kl 13.30

Ärendelistor

Protokoll

Bilagor

2018-12-06PDF (pdf, 148.9 kB)

2018-12-06PDF (pdf, 2.8 MB)


2018-11-07PDF (pdf, 155.7 kB)

2018-11-07PDF (pdf, 1.9 MB)


2018-10-11PDF (pdf, 156.4 kB)

2018-10-11PDF (pdf, 4.3 MB)


2018-09-13PDF (pdf, 147.6 kB)

2018-09-13PDF (pdf, 3.7 MB)


2018-08-16PDF (pdf, 152.5 kB)

2018-08-16PDF (pdf, 3.5 MB)


2018-06-07PDF (pdf, 145.2 kB)

2018-06-07PDF (pdf, 1.9 MB)


2018-05-17PDF (pdf, 162.8 kB)

2018-05-17PDF (pdf, 4.4 MB)


2018-04-12PDF (pdf, 153.5 kB)

2018-04-12PDF (pdf, 7.9 MB)


2018-03-08PDF (pdf, 151.6 kB)

2018-03-08PDF (pdf, 1.3 MB)


2018-02-15PDF (pdf, 155.4 kB)

2018-02-15PDF (pdf, 9.2 MB)


2018-01-18PDF (pdf, 164.7 kB)

2018-01-18PDF (pdf, 3.9 MB)


 

Äldre protokoll

Relaterade Länkar

Dokument och protokoll

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Att läsa och lyssna

Hämta gratisprogram för text- och ljudfiler.

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.