Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barn- och utbildningsnämnden tog 2015-03-23 beslut att ärendeberedning till nämnden kommer att ske genom ett arbetsutskott istället för presidium.

2017

ÄrendelistorProtokollBilagor
2017-01-19PDF (pdf, 33 kB)

2017-01-19PDF (pdf, 293.4 kB)

2017-01-19
PDF
(pdf, 56.2 kB)

2017-02-16PDF (pdf, 24.3 kB)

2017-02-16PDF (pdf, 366.5 kB)

2017-02-16PDF (pdf, 1.9 MB)

2017-03-16PDF (pdf, 26.4 kB)

2017-03-16PDF (pdf, 420.1 kB)

2017-03-16PDF (pdf, 243.1 kB)

2017-04-06PDF (pdf, 151.4 kB)

2017-04-06PDF (pdf, 1 MB)

2017-04-06PDF (pdf, 336.8 kB)

2017-05-18PDF (pdf, 148.5 kB)

2017-05-18PDF (pdf, 2.6 MB)


2017-06-08PDF (pdf, 153 kB)

2017-06-08PDF (pdf, 2.8 MB)


2017-08-17PDF (pdf, 152.1 kB)

2017-08-17PDF (pdf, 3.8 MB)


2017-09-14PDF (pdf, 166.8 kB)

2017-09-14PDF (pdf, 8.6 MB)


2017-10-12PDF (pdf, 147.3 kB)

2017-10-12PDF (pdf, 2.6 MB)


2017-10-26 - inställt2017-11-16PDF (pdf, 155.9 kB) 

Äldre protokoll