Kommunfullmäktiges protokoll 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktiges protokoll 2016

2016

Här kan du ta del av fullmäktiges kallelser (ärendelistor) och protokoll. Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Är bilagorna väldigt tunga så läggs de separat. Annars hittar du dem sist i protokollet.

 

Kallelser

Protokoll

Bilagor

2016-12-20PDF (pdf, 31.8 kB)

2016-12-20PDF (pdf, 1.7 MB)


2016-11-22PDF (pdf, 25.1 kB)

2016-11-22PDF (pdf, 3.4 MB)


2016-10-25PDF (pdf, 29.2 kB)

2016-10-25PDF (pdf, 913.7 kB)


2016-09-27PDF (pdf, 29.1 kB)

2016-09-27PDF (pdf, 1.8 MB)


2016-08-23PDF (pdf, 32.9 kB)

2016-08-23PDF (pdf, 210.3 kB)

Budget 2017PDF (pdf, 2.4 MB)

Söderåsens Miljöförbund Årsredovisning 2015PDF (pdf, 2 MB)

Övriga bilagorPDF (pdf, 2 MB)

2016-05-24PDF (pdf, 32 kB)

2016-05-24PDF (pdf, 5.3 MB)

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 4.1 MB)

2016-04-26PDF (pdf, 33.7 kB)

2016-04-26PDF (pdf, 2.9 MB)


2016-03-22PDF (pdf, 30.7 kB)

2016-03-22PDF (pdf, 144.5 kB)

2016-03-22PDF (pdf, 4 MB)

2016-02-23PDF (pdf, 27 kB)

2016-02-23PDF (pdf, 283.8 kB)


2016-01-26PDF (pdf, 31.5 kB)

2016-01-26PDF (pdf, 170.9 kB)

2016-01-26PDF (pdf, 1.6 MB)
 

Dokument och protokoll

Relaterade länkar

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.