Kommunfullmäktige januari 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tyvärr hade vi problem med ljudet vid januari månads sändning. Vi har uppdaterat filmen med en ny version med förbättrat ljud.

Kommunfullmäktige i januari

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-01-30, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare

2. Ny kommunallag 2018 - information

3. Polisens Trygghetsmätning 2017 - Information Brottsförebyggare

4. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

5. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet och Socialnämnden

6. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet

7. Fyllnadsval efter Jesper Hansen (M) av uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning

8. Tonny Svensson (M) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans kommun

9. Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

10. Interpellation angående offentliga nämndssammanträden

11. Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun - Remittering

12. Motion om utökning av p-platser i Klippans centrum - Remittering

13. Taxor 2018 för Söderåsens miljöförbund

14. Styrdokument i Klippans kommun

15. Hållbarhetspolicy för Klippans kommun

16. Motion angående fossilfri fordonsflotta - Svar

17. Motion gällande skjutande av nyårsfyrverkerier - Svar

18. Motion om övervakningskameror på kommunens skolor - Svar

19. Motion avseende återvinning och framtid - Svar

20. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne avseende utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

21. Delgivningsärende 2018

 

Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar