Kommunfullmäktige april 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i april

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-04-23, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2018 - föredragande av miljöchef
4. Årsredovisning 2018 för Klippans kommun (hålls tillgänglig på ekonomiavdelningen) samt revisorernas revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
5. Fråga till Socialnämndens ordförande gällande statsbidrag för att införa eller höja habiliteringsersättningen
6. Motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans - Remiss
7. Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande - Remiss
8. Fyllnadsval efter Jessica Andersson (C) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
9. Fyllnadsval efter Anders Johansson (KD) av uppdrag som revisor i kommunrevisionen
10. Gemensam Räddningsnämnd - Organisation och bemanningsform inom Räddningstjänsten Söderåsen
11. Kompletteringsbudget 1/2019
12. Policy för intern kontroll
13. Försäljning av fastigheten Pantern 15
14. Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola - Svar
15. Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen - Svar
16. Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen - Svar
17. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019
18. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar