Kommunfullmäktige december 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i december

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-12-16, klockan 18.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun
4. Avgifter inom socialförvaltningen
5. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020
6. Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020
7. Taxeändring för automatlarm
8. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
9. Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens miljöförbund
10. Svar på motion om en social fond för ekonomiskt utsatta barn
11. Svar på motion angående incidentrapporteringssystem
12. Svar på motion angående ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling
13. Svar på motion angående behandlingstid för inlämnade motioner
14. Svar på motion om att ta fram riktvärde för inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter
15. Delgivningsärenden


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar