Kommunfullmäktige februari 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i februari

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-02-25, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Gun Ohrberg (S) avsägelse 2019-02-07
4. Sara Silvegren (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
5. Jonas Luckmann (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Valnämnden
6. Ralf Scott (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
7. Iréne Dahl (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning
8. Motion angående införskaffande av ett digitalt voteringssystem - Remiss
9. Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer - Svar
10. Motion angående utredning av möjlighet att anställa ordningsvakter - Svar
11. Köp av fastigheten Karossen 1
12. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar