Kommunfullmäktige mars 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i mars

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-03-25, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Redovisning av ekonomiska läget i Klippans kommun - föredragande ekonomichef
4. Feriearbete mot tobak - föredragande av sommarungdomar
5. Treklövern Bostads AB - Årsredovisning 2018 - föredragande Vd Ulrika Ericsson
6. Mattias Skog (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
7. Jessica Andersson (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
8. Charlotte Långberg (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i Socialnämnden
9. Köp av fastighet Karossen 1
10. Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Rickmansgården
11. Bolagsordning för Treklövern Bostads AB
12. Motion om att utveckla elevhälsan även på Kom Vux - Svar
13. Rättelse av Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ledamöter till Treklövern Bostads AB
14. Rättelse av Kommunfullmäktige beslut avseende val av ombud till Treklövern Bostads AB
15. Rättelse av Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ledmöter och ersättare till Norra Åsbo Renhållnings AB
16. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar