Kommunfullmäktige oktober 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i oktober

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-10-28, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31
4. Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk förvaltning
5. Regler för utbetalning av lokalt partistöd
6. Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020 K
7. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019
8. Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin
9. Svar på motion angående införskaffande av ett digitalt voteringssystem
10. Motion om att utreda möjligheter till ett bättre bevarande av Herrevadskloster
11. Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans
12. Delgivningsärende


Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar