Kommunfullmäktige september 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i september

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-09-23, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Nårab - Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp och Örkelljungas kommuner
4. Information om revisorernas arbete i Klippans kommun
5. Val av ersättare i socialnämnden efter Jessica Andersson (C) 
6. Lars Fridhs (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden
7. Begäran om avsägelse från Marie Brink från uppdrag
8. Ernie Larsson (VF) begäran om avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor
9. Svar Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-2023
10. Upphörande av valbarhet till kommunfullmäktige
11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående nedskräpning i vår natur
12. Motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan
13. Felparkeringsavgifter
14. Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun
15. Policy för medborgardialog i Klippans kommun
16. Reglemente för Gemensam Räddningsnämnd
17. Reglemente för Revisorerna
18. Arbetsordning för Kommunfullmäktige
19. Svar på motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från Klippan i idrottshallens korridorer
20. Svar på motion om ansvar för människor, djur och miljö. Nej till pyroteknik
21. Svar på motion om att hyra in det antal ordningsvakter som behövs för att trygga upp i de utsatta områden
22. Svar på motion om kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter
23. Svar på motion om att inför tiggeriförbud i Klippans kommun
24. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister
25. Svar på motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande
26. Svar på motion om återvinning för ett hållbart samhälle
27. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar