Rådsprotokoll

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Folkhälsorådet
Klippans kommuns Folkhälsoråd skall, i samarbete med andra folkhälsoaktörer, arbeta strategiskt för att främja hälsa och förebygga ohälsa i Klippans kommun.

Funktionshinderråd
Kommunens funktionshinderråd (KHR) är ett kontaktorgan för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna i kommunen å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Funktionshinderrådet sammanträder följande datum på måndagar klockan 18.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

5

-

-

4

-

16

-

-

2


Pensionärsråd
Pensionärsrådet i Klippan ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen.

Pensionärsrådet sammanträder följande datum på torsdagar klockan 09.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

14

-

-

27

-

19

-

-

5


Landsbygdsrådet
Kommunens Landsbygdsråd lyfter de utvecklingsmöjligheter som finns på vår landsbygd. Behoven för boende, företag och föreningar på landsbygden skiljer sig ofta från de i tätorterna och det är viktigt att dessa lyfts fram ännu tydligare.

Landsbygdsrådet sammanträder följande datum på torsdagar klockan 19.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

7

-

9

-

-

19

-

21

-

 

Brottsförebyggande rådet
Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.

Brottförebyggande rådet sammanträder följande datum på tisdagar klockan 13.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

5

-

-

7

-

-

3

-

5

-

Relaterade Länkar

Mer information om Folkhälsorådet, Handikapprådet och Pensionärsrådet hittar du här.

Mer information om Landsbygdsrådet hittar du här.