Sammanträdestider

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Besök gärna något av kommunfullmäktiges offentliga möten. De är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträden är som regel förlagda till Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan (intill konsthallen och Klippans bibliotek). Du kan även se sammanträdet via vår webb-sändning. Inför varje möte hittar du ärendelistan här.

Nedan har vi samlat sammanträdestider för 2018.

Kommunfullmäktige

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 19.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

30

27

27

24

29

19

25

30

27

18 (kl 18.00)

 

Kommunstyrelsen

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 17.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

10, 31

28

-

4

2

7 (torsdag)

5

10

7

5

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17

7

7

18

9

13

15

26

17

14

12

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott - tema

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

14

21

11

28 (måndag)

-

-

12

24

21

-

 

Personalutskott

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

8

-

5

-

14

-

6

-

8

-

 

Tekniskt utskott

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

16

13

13

10

15

5

14

11

16

13

11


Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 17.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29

26

22
kl 13

23

28

18

27

24

22

19

1722 Tema heldag

27 Tema heldag
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 08.30:

Observera - Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-11-08 ändrat till 2018-11-07 kl 13.30

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

15

8

12

17

7

16

13

11

7
kl 13.30

6

 

Kultur - och fritidsnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24

-

14

18

23

13

-

19

17

14

12

 

Plan- och byggnämnden

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 15.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

19

19

23

21

18

27

24

22

19

17

 

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

8

5

5

9

7

4

13

10

8

5

3

 

Revisionen

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

26

19

9 heldag

21

18

27

24

15 halvdag

5-6, 14 heldagar

10

 

Socialnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24


1,
28 heldag

25

30

27

29

26 heldag

24

28

19

 

Sociala utskottet

Sammanträder på följande datum torsdagar klockan 13.00:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

8

1, 22

12

3, 24

14

5

9, 30

20

11

1, 22

13

 

Gemensam Räddningsnämnd

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 13.30:

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

23

-

19

-

22

-

21

-

23

-

18