Himlabacken – en förskola för framtiden

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nu är detaljplanen för kommunens nya förskola antagen i kommunfullmäktige. Det är dags att ta nästa steg i arbetet för en förskola med lärande, hållbarhet och inspirerande miljöer i fokus.

Barn- och utbildningsnämnden tog inspiration från området när de beslutade sig för namnet Himlabacken, utifrån personalens förslag. En liten bit från platsen där förskolan ska ligga hittar vi backarna ner mot ån som i folkmun kallas just Himlabackarna.

Fokus för verksamheten
Verksamheten har hållbar utveckling och barnkonventionen som utgångspunkt och tillgänglighet som en viktig punkt i planeringen.

Personal från förskolan har varit med i framtagandet av lokalprogrammet för förskolan. Deras erfarenhet och kunskap gör den nya förskolan till en plats alla längtar till och där alla når sin fulla potential. Den nya förskolan kommer också erbjuda barnomsorg under kvällar och nätter, så kallat "Nattis", där barnen kan sova över.

Inspirerande lokaler
I dagsläget är ritningarna för den nya förskolan näst intill färdiga, även om mindre ändringar kommer att göras under resans gång. Förskolan kommer att ha åtta avdelningar med tillgängliga lokaler anpassade för både lek och lärande.
Dessa utrymmen kommer att användas i undervisningen inom bland annat natur/teknik, matematik, språkutveckling och bygg och konstruktion.

Att Klippans kommuns historia är en viktig del av förskolan är tydligt. Kapprummen planeras nämligen ha tegel, läder, papper och ylle som teman.

Roliga stunder utomhus
Fokus på utvecklande och stimulerande miljöer finns även utomhus. Här planeras naturliga lekplatser som lockar till aktiviteter. Tryggheten på en förskola är viktig och så även i utomhusmiljöerna. De gröna ytorna är därför anpassade så att uppsikten över exempelvis ingångar är god.

Förskolan Himlabacken ska vara inflyttningsklar i juli 2020.

På denna sidan är ni välkomna att följa arbetet med att bygga vår nya förskola.

För mer information om förskolan
Anneli Persson Dalberg, verksamhetschef förskolan, Klippans kommun

Senaste nytt i projektet.