Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 87

Publicerad: 2018-08-28

Nu kan du ta del av minnesanteckningarna från det senaste projektgruppsmötet för saneringen av f.d Klippans läderfabrik.