Rapporter - huvudstudien

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här publiceras alla rapporter som tagits fram under huvudstudien i projektet. För att få en komplett bild av situationen vid läderfabriken finns även tidigare underlag med, till exempel rapporter från tidigare undersökningar. De hittar du under Rapporter - innan huvudstudien.

Riskbedömning, rivningsstrategi och åtgärdsutredning


Undersökning av villaträdgårdar


Kunskapsprojektet


Historisk rapport


Undersökningar av Bäljane å


Markundersökningar


Projektledningens lägesrapporter huvudstudie

År 2007 ersattes lägesrapporten av den bidragsansökan som skickades in. Ansökan kan du läsa i sin helhet under Beslut och protokoll.


Projektledningens nulägesrapport huvudstudie