Rätt kompetens

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Projektet Rätt kompetens är en kartläggning av de arbetsuppgifter som finns i en kommun med utgångspunkt i frågan om hur vi bäst använder den kompetens som våra medarbetare har.

Projektet har varit igång sedan september 2017 och pågår till hösten 2018. Det är en genomlysning av alla förvaltningar för att titta närmare på möjligheten att skapa tjänster av mer service- och allmänkaraktär. På så sätt kan vi bättre ta tillvara på den kompetens som finns i organisationen idag samtidigt som vi kan utveckla verksamheten med nya medarbetare.

Rätt kompetens är också en viktig del i arbetet med att säkerställa att Klippans kommun har de medarbetare som våra verksamheter behöver även i framtiden.

Ett liknande projekt pågår även i Åstorps kommun och projektledare Ebba Krumlinde delar sin tid mellan våra två organisationer.
Så här säger hon om projektet:
- Genom Rätt kompetens läggs grunden för att varje medarbetares kompetens tas tillvara, samtidigt som kommunerna rustar för framtida personalförsörjning.

Ebba Krumlinde