Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
SKL presenterar Öppna jämförelser Företagsklimat 2016

Varje år genomför Sveriges kommuner och landsting en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Den öppna jämförelsen resulterar i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) för varje kommun. De områden som undersöks är; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI tas fram genom att företagare i kommunen får svara på en enkät samt genomföra intervjuer via telefon och e-post.
Resultatet för 2016 är presenterat och Klippans kommun har ökat med två på indexet och gått från plats 68 till plats 70.
Vill du veta mer? Då rekommenderar vi ett besök på SKL:s hemsida.

Som ett steg i att bli ännu bättre på att möta våra företagare och ge dem bästa möjliga service genomgår Klippans kommun utbildningen Förenkla helt enkelt.

Publicerat: 2017-04-26

<<Tillbaka