Var med och tyck! - Insikt

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Var med och tyck! Ditt svar är viktigt

För Klippans kommun är det viktigt att erbjuda företagen en riktigt bra kommunal service.
Det ska vara enkelt att kontakt oss, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel, och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog.

”Insikt” är en kvalitetsmätning, som utförs vartannat år av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Här tittar man på kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka områden som företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra, samt vad kommunen behöver bli bättre på.

De myndighetsområden som undersöks är:

  • brandtillsyn
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • serveringstillstånd

En enkät skickas ut till de företag som haft ett myndighetsärende med kommunen under det år som granskas. Det är en möjlighet för dig som företagare att skriva ned synpunkter på hur kommunens service och myndighetsutövning kan förbättras.

Undersökningen innefattade under 2013 totalt 189 kommuner och sju förvaltningar/förbund. Bland annat deltog nästan alla kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Vill du veta mer om hur resultaten ser ut hos dessa kommuner, klicka här.länk till annan webbplats