Bostadsanpassning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bidrag till anpassning av bostad kan sökas till person som har bestående eller långvarigt funktionshinder. Bidrag ges till åtgärd som är nödvändig för att bostaden ska kunna fungera för den som har funktionshindret.

Exempel på åtgärd är borttagning av tröskel, att ställa en duschplats i ordning, installation av hiss eller dörröppnare. Bidrag lämnas till enklast utförande av åtgärden för avsedd funktion.

Flyttar man och har känt funktionshinder så har man själv uppgiften att välja en bostad som passar. För att bidrag ska kunna ges till anpassning av en för personen med funktionshinder ny bostad krävs särskilda skäl. Ett sådant kan vara att det nya boendet ligger nära en vårdinrättning. 
   
En ansökan ska skickas in till ansvarig handläggare på kommunen som hanterar ärendet. Ansökan för bostadsanpassningsbidrag hittar du bland våra e-tjänster. Klicka på Bygga, bo och miljö och sedan Fastigheter så hittar du den.
Till ansökan ska intyg från sakkunnig bifogas. Sakkunnig kan exempelvis vara arbetsterapeut i kommunen. Om intyg från kommunens arbetsterapeut önskas, ta kontakt med kundtjänst som hänvisar dig till berörd arbetsterapeut som sedan bokar tid för hembesök för att bedöma aktivitetsförmåga i förhållande till miljön.

För mer information, kontakta:
Klippans kommuns Kundtjänst
Telefon: 0435- 28 000

De kan svara på frågor samt hjälpa dig att komma i kontakt med terapeut och handläggare.