Avgifter

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Avgiftshandläggare
0435-285 36

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgifterna från kommunen är inkomstbeprövade. Beräkningen görs av handläggaren och redovisas genom ett beslut som skickas till er när en insats beviljats och/eller ändrats.

Avgifterna för de olika insatserna är baserade på de schabloner som finns för varje insats, alltså inte på timmar och minuter, till exempel städning vid två tillfällen/månad. Kostnaden får dock aldrig överstiga maxtaxan per person och månad. Observera att det finns insatser som inte ingår i maxtaxan, se avgifter och tillämpningsregler.

Inkomstbeprövningen görs utifrån konsumentverkets beräkning av skälig levnadsnivå. Den enskilde skall därmed garanteras ett lagstadgat minimibelopp för normala levnadskostnader. All debitering sker månadsvis i efterskott.

Socialförvaltningen inhämtar aktuella inkomstuppgifter med mera från er vid första beslutet om beviljad insats, och därefter en gång om året för att säkerställa att de är aktuella. Den som inte vill lämna in uppgifterna kommer att få den högsta avgiften för respektive insats.

Beräkningarna görs på den förväntade inkomsten för de kommande tolv månaderna. Utifrån dessa uppgifter fastställer förvaltningen en avgift. Om uppgifterna ändras skall detta meddelas handläggaren skriftligen eller på telefon.

Av avgiftsbeslutet kommer att framgå hur beräkningarna med era uppgifter är gjorda. Anser ni att något fel har begåtts i avgiftsberäkningen ser vi gärna att ni i första hand kontaktar oss.

Du har rätt att överklaga

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. länk till annan webbplats


Avgifter och tillämpningsreglerPDF (pdf, 192.1 kB)

Blankett Inkomstförfrågan finns bland våra e-tjänster.