Avgiftsberäkning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Avgiftshandläggare
0435-285 36

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nedan följer en schematisk beskrivning av hur avgiftsberäkningen går till.

A =           Inkomster + bostadsbidrag

B=            Boendekostnad + minimibelopp
                 = förbehållsbelopp

A — B =   Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme
Detta är den summa som vi maximalt kan använda för de avgifter kommunen tar ut. Denna summa är aldrig högre än maxtaxan.

Mat (helkost/distribuerad kost), korttidsboende och hyra på särskilt boende påverkas dock inte av högkostnadsskyddet, denna gäller endast hemtjänst, personlig omvårdnad och larm mm.

Minimibelopp
Minimibeloppet är fastställt av Konsumentverket. För personer under 61 år sker en höjning av beloppet med 10 %. Minimibeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. Till dessa hör livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel mm.

Maxtaxa
Den enskildes avgifter får, enl. 8 § kap 5 i SoL, för hemtjänst och dag-verksamhet per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 ggr prisbas-beloppet. Högsta avgiften är maxtaxan.
 
Trygghetslarm
Avgift för trygghetslarm debiteras per månad och ingår i beräkning av maxtaxan.

Kommunal hälso- och sjukvård
Kommunal hälso- och sjukvård är avgiftsbefriad i Klippans kommun.

Korttidsvistelse
Avgiften för korttidsvistelse/växelvård debiteras per dygn. Avgiften består av tre delar, där service och omsorgsavgiften ingår i beräkning av maxtaxan. Dom andra delarna är förbruknings artiklar och helkost och dessa betalar man alltså utanför maxtaxan.

Dagverksamhet
Kostnad för dagverksamheten är gratis, dock tas en avgift ut för lunch. Avgiften ingår inte i beräkningen av maxtaxa.
 
Kostavgift särskilt boende
Kostavgift debiteras per månad och ingår inte i beräkningen av maxtaxa.

Avgift för lunch
För lunch inom socialförvaltningens verksamheter tas en avgift ut om per portion. Kostnaden för lunch omfattas inte av maxtaxan. Kostnaden för matdistribution består av två delar, distribution kost (leveranskostnad) och distribuerad kost (livsmedelskostnad), där det förstnämnda ingår i beräkningen för maxtaxa.

Autogiro/e-faktura
För er som vill, går det bra att betala avgifterna med autogiro eller e-faktura. För ansökan om detta kontakta Ekonomikontoret .

Jämkning av dubbla hyror
Om ni blir beviljad plats på särskilt boende och vid inflyttningen står med dubbla boendekostnader har ni rätt att ansöka om jämkning. Detta görs på blankett som ni kan få från biståndshandläggaren.

Utökat förbehållsbelopp
Man kan ansöka om utökat förbehållsbelopp om man har någon form av fördyrade levnadsomkostnader. Detta kan vara kostnad för god man, fördyrade resor, habilitering mm.

Bostadsbidrag
Till er som inte har sökt bostadsbidrag hos försäkringskassan rekommenderar vi er att göra det. På samma blankett som bostadstillägget söker man också äldreförsörjningsstöd. Kontakta Försäkringskassan om Ni har några frågor angående detta.