Särskild service LSS

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Vuxna som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

Boendet kan utformas på olika sätt:

Servicebostad:

Ett boende i en servicebostad innebär att den funktionshindrade har en egen lägenhet  knuten till en gruppbostad från vilken han eller hon dygnet runt kan tillkalla personal.

Gruppbostad:

I en gruppbostad finns fast bemanning som tillgodoser de boendes stöd- och servicebehov vid alla tider på dygnet. Här finns även gemensamhetslokal.

Annan särskilt anpassad bostad:

I annan särskilt anpassad bostad finns ingen fast bemanning. Bostaden är personligt anpassad.

Bostäder med särskild service i Klippans Kommun:

Tingsgatan
Gruppbostad, 5 lägenheter.

Tingsgatan 29
Servicebostad, 8 lägenheter.

Trädgårdsgatan
Gruppbostad, 4 lägenheter.
Servicebostad, 3 lägenheter.

Apollo
Gruppbostad, 9 lägenheter.

Vallhallagatan
Servicebostad, 6 lägenheter.

Badvägen                    
Gruppbostad, 7 lägenheter.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS

När du har fått ett beslut om boende kan stödinsatserna påbörjas av en utförare som väljs i samråd med dig. 

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter